บล็อกสุขภาพ สาระเพื่อสุขภาพและชีวิต

Health

ไข้เลือดออก ภัยที่มาพร้อมกับหน้าฝน

โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ

มักพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยในช่วงฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงของการระบาดที่แต่ละปีมักจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนี้เป็นจำนวนมาก

ผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จะมีอากการไข้ขึ้นสูงอยู่ประมาณ 2-7 วัน ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว

ส่วนใหญ่จะมีอาการหน้าแดง และมีจุดแดง ๆ ตามลำตัว แขน และขา บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และเบื่ออาหารร่วมด้วย ส่วนในรายที่เป็นมากจะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น และแม้จะมีภาวะช็อคแต่ก็สามารถพูดคุยได้อย่างปกติ ดังนั้น หากไม่ได้รับการรักษาแต่โดยเร็วก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายใน 12-24 ชั่วโมง

ดังนั้น เมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว ในเบื้องต้นควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดไข้ และถ้าหากจำเป็นต้องใช้ยาลดไข้ก็ควรเลือกใช้ยาพาราเซตามอล

ห้ามใช้ยาแอสไพรินเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เลือดออกง่าย และถ้าหากมีอาการอ่อนเพลียก็ให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อย ๆ ทั้งนี้ หากอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที

แต่อย่างไรก็ดี โรคไข้เลือดออกนี้สามารถป้องกันได้ โดยระวังอย่าให้ยุงกัดในเวลากลางวันด้วยการนอนในมุ้ง เพราะยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคมักจะออกหากินในเวลากลางวัน แต่หลบซ่อนตัวในที่มืด โดยจะอาศัยและวางไข่ทั่วไปในที่ต่าง ๆ ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น อ่างน้ำ ภาชนะกักเก็บน้ำในห้องน้ำ แจกัน จานรองขาตู้กับข้าว ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ถูกทิ้งไว้โดยมีน้ำขัง เช่น กระป๋อง กะลา หรือยางรถยนต์เก่า ๆ เป็นต้น

ดังนั้นจึงควรกำจัดเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด หมั่นตรวจดูแจกันและเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ใส่ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ในภาชนะเก็บน้ำที่ปิดฝาไม่ได้

รวมทั้งเก็บทำลายภาชนะที่มีน้ำขังหรือไม่ใช้แล้ว เช่น ฝังหรือเผา คว่ำภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำขัง รวมถึงใส่เกลือ น้ำส้มสายชู หรือผงซักฟอกลงในน้ำจานรองตู้กับข้าว เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ เพียงเท่านี้ ก็จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก ภัยที่มาพร้อมกับหน้าฝนได้แล้ว