โต๊ะยืนทำงาน เพื่อสุขภาพ แนวคิดการทำงานยุคใหม่ห่างไกลโรคร้าย

ปัญหาเรื่องของ “ออฟฟิศซินโดรม” (Office Syndrome) หรือก็คือ กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดกับคนทำงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานนานๆ ใช้สายตาจ้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน

ส่งผลให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลงโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของร่างกาย ระบบสายตาการมองเห็น ระบบการย่อยอาหาร การเผาผลาญ ระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด

รวมทั้งเรื่องของฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งความผิดปกติเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยจากหลากหลายโรค ทั้งโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ อาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ รวมไปถึงอาจส่งผลต่อภาวะอารมณ์ ความเครียด ซึ่งก็ส่งต่อไปถึงประสิทธิภาพในการทำงาน

สาเหตุที่การอยู่นิ่งนานๆ เป็นผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์เรานั้น ร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่นิ่งเฉยต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ต้องมีการขยับเคลื่อนไหวเพื่อให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

อาการออฟฟิศซินโดรม เป็นปัญหาใหญ่ของคนวัยทำงานทั่วโลก ทำให้เริ่มเกิดแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ช่วยให้หนุ่ม – สาวออฟฟิศสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม

ซึ่ง 1 ในวิธีที่ออฟฟิศหลายแห่งเลือกใช้ก็คือ การลุกขึ้นมา “ยืนทำงาน” หลายคนที่ได้ยินแนวคิดนี้ครั้งแรกอาจจะรู้สึกตกใจ เพราะยังติดความคิดเดิมๆ ที่ว่า ยืนทำงานนานๆ น่าจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ปวดขา ปวดตัว ที่สำคัญคือ อาการเมื่อยล้า ยืนทำงานจะดีกว่านั่งทำงานได้อย่างไร ใครที่ยังสงสัยว่า ยืนทำงานทำไมถึงดีต่อสุขภาพ ลองมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

นั่งติดโต๊ะทำงานนานๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร?

โดยปกติแล้ว เรามักใช้เวลากับการนั่งติดอยู่ที่โต๊ะทำงานเฉลี่ยวันล่ะ 8 – 9 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นว่าการนั่งทำงานติดโต๊ะเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นต้นเหตุให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทั้งส่วน หลัง ไหล่ แขน ขา และคอ

ทั้งนี้อาการเหล่านี้มักเกิดจาการนั่งทำงานในท่วงท่าที่ไม่ถูกต้อง จากการจัดโต๊ะทำงาน การวางระดับของจอคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเก้าอี้ที่ใช้นั่งทำงาน ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของร่างกายและรูปร่างของคนทำงาน

นอกจากนี้ยังอาจส่งผลเสียไปถึงโครงสร้างร่างกาย กล้ามเนื้อลำตัวหย่อนยานและกระดูกสันหลังโก่ง ซึ่งเกิดได้จากการนั่งทำงานโดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถ ทำให้กล้ามเนื้อส่วนลำตัวอ่อนแอ ซึ่งยังส่งผลให้เกิดปัญหากับระบบการย่อยอาหารและระบบการหายใจ

“โต๊ะยืนทำงาน” ทางรอดเรื่องสุขภาพของหนุ่ม – สาวออฟฟิศ

การปรับเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างการทำงานในแต่ละวัน จึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้สุขภาพของคนวัยทำงานต้องทรุดโทรมลงจากการนั่งทำงานติดโต๊ะนานเกินไป

แนวคิดเรื่องการยืนทำงานจึงเกิดขึ้น ในต่างประเทศจะจัดพื่นที่สำหรับชื่อทำงานเอาไว้ เพื่อให้พนักงานสามารถเปลี่ยนอิริยาบถลุกจากที่นั่งของตัวเองเปลี่ยนมายืนทำงาน เฉลี่ยวันล่ะ 2 – 3 ชั่วโมง แทนที่จะต้องนั่งติดอยู่กับโต๊ะทำงานตลอดเวลา

ซึ่งก็ว่ากันว่าการที่ให้พนักงานได้เปลี่ยนท่าทางในการทำงานระหว่างวัน จากนั่งมาเป็นยืน ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น หลายออฟฟิศในประเทศญี่ปุ่นใช้วิธีการยืนประชุม ซึ่งช่วยให้การประชุมใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ประผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ

ข้อดีของการยืนทำงาน

เนื่องจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานมักก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพร่างกายได้ ดังนั้น การยืนทำงานบ้างจึงนับเป็นแนวทางที่จะสามารถพลิกปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนั่งทำงาน ให้กลายมาเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคต่างๆ ลงได้ ซึ่งเราไปดูกันว่าข้อดีของการยืนทำงานจะมีอะไรบ้าง

1.ดีต่อสุขภาพมากกว่า

โดยปกติแล้ว คนที่นั่งทำงานติดโต๊ะจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิต มากกว่าคนที่ปรับเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างการทำงาน เพราะการนั่งติดทำงาน เนื่องจากร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว ทำให้การเผาผลาญในร่างกายทำงานแย่ลงกว่าปกติ

ส่งผลให้น้ำตาลและไขมันถูกสะสมในร่างกายรวมถึงในเส้นเลือดมากกว่าปกติ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วย แต่จากข้อมูลการวิจัย การยืนทำงานโดยเฉพาะหลังจากรับประทานอาหารมื้อกลางวันหรือมื้อเบาช่วงพักเบรก จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการเผาผลาญทำได้ดีขึ้น น้ำตาลในเลือดลดลง

นอกจากการแบ่งเวลาลุกขึ้นมายืนทำงานยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ เพราะการยืนทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในร่างกาย ทั้งแขน ขา ลำตัว เกิดการเคลื่อนไหว ต่างจากการนั่งติดโต๊ะที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แทบไม่ได้ขยับ

ซึ่งการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อช่วยให้ระบบการไหลเวียนของของเหลวต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

2.อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอ หลัง ไหล่ ลดลง

เรื่องปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะบริเวณคอ ไหล่และหลัง ถือเป็นอาการเจ็บป่วยยอดฮิตของคนทำงานออฟฟิศ เห็นได้จากความนิยมในบริการนวดผ่อนคลายต่างๆ ที่มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากการนั่งทำงานติดโต๊ะเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายถูกจัดอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม การต้องอยู่ในท่าทางเดิมๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงไม่น่าแปลกใจที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในร่างกายจะเกิดอาการเมื่อยล้า

การเปลี่ยนท่าทางระหว่างการทำงานในแต่ละวันจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้ร่างกายของเราไม่ต้องเผชิญกับอาการปวดเมื่อย การยืนทำงานช่วยแก้อาการปวดหลังเพราะโครงสร้างร่างกายได้อยู่ในท่วงท่าที่เหมาะสม คอ และไหล่ ก็ไม่ต้องรับภาระหนัก ส่วน ขา และ แขน ก็สามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น

แต่ทั้งนี้การยืนทำงานก็มีขีดจำกัดเช่นกัน ควรยืนเฉลี่ย 2 – 3 ชั่วโมง หรือเมื่อเริ่มรู้สึกเมื่อยล้าที่ขา ก็ควรเปลี่ยนอิริยาบถอาจจะกลับไปนั่ง หรือเดินสักพัก ก่อนจะกลับมายืนทำงานอีกครั้ง

3.ช่วยลดน้ำหนัก ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน และทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

ความอ้วน น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหากวนใจที่มักเกิดขึ้นกับหนุ่ม – สาวออฟฟิศ เนื่องจากการเคลื่อนไหวตัวที่น้อย รวมถึงเรื่องของอาหารการกินที่มักเป็นอาหารที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก ไม่ว่าจะเป็น กาแฟเย็น ชาเย็น ขมนขบเคี้ยว ของทอดของมัน รวมไปถึงการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลา

ซึ่งการนั่งติดโต๊ะ ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยการเผาผลาญพลังงานก็น้อยตามไปด้วย แต่สำหรับการยืนทำงานสามารถช่วยให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้กล้ามเนื้อก็ได้ทำงานอย่างเต็มที่มากขึ้น รวมไปถึงระบบการหายใจ การเต้นของหัวใจ

ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักส่วนเกิน แถมยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

สำหรับการปรับเปลี่ยนโต๊ะทำงานหรือพื้นที่ที่ทำงานอยู่ประจำ ให้กลายเป็นโต๊ะทำงานที่เหมาะกับการยืนทำงานสามารถได้ง่ายๆ โดยการเสริมด้วยโต๊ะขนาดเล็กหรืออุปกรณที่สามารถจัดวางคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คให้หน้าจอเหมาะสมกับระดับสายตา และการทำงานของแขนและข้อศอก อยู่ในท่วงท่าที่รู้สึกสบายสามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้อย่างคล่องตัว รู้สึกสบาย

หรือถ้าให้ง่ายกว่านั้น ก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โต๊ะทำงานแบบยืน ที่เดี่ยวนี้สามารถหาซื้อได้ไม่ยาก ซึ่งสะดวกสบายใช้งานง่าย เพราะสามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ

ใครที่กำลังรู้สึกว่าร่างกายเริ่มมีปัญหากับการนั่งทำงานติดโต๊ะนานๆ ลองสลับเปลี่ยนมายืนทำงานดูบ้าง น่าจะช่วยให้การทำงานในแต่ละวันมีความผ่อนคลายมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น และอาจจะช่วยให้ประสิทธิภาพและผลลัพท์ในการทำงานดีขึ้นตามไปด้วยก็ได้