ปรับการนอนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อรักษาสมดุลในร่างกาย

วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะทำให้การนอนพักผ่อนมีความสำคัญน้อยลง ไม่ว่าจะด้วยหน้าที่การงาน ความบันเทิงตลอด 24 ชม. และไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ทำให้หลายคนนอนน้อยลงโดยไม่รู้ตัว

ซึ่งการนอนน้อยเกินไปนั้นในระยะสั้นอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเท่ากับในระยะยาวเมื่อแก่ตัวลง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่โรคร้ายจำนวนมากมายอย่างที่คาดไม่ถึงได้เลยทีเดียว

เพราะฉะนั้น การปรับการนอนให้เพียงพอในแต่ละช่วงวัยจึงมีความสำคัญ หากคุณต้องการมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ คุณควรต้องแบ่งสรรเวลาพักผ่อนให้เพียงพอตามคำแนะนำต่อไปนี้

วัยแรกเกิด ตั้งแต่ลืมตาดูโลก – 3 เดือน

ช่วงวัยนี้นับว่ามีความสำคัญมากต่อความแข็งแรงของทารก ซึ่งปกติแล้วทารกในวัยนี้จะใช้เวลาในการนอนหลับเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 16 – 18 ชม./วัน แต่จะหลับเป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องยาวนาน

เพราะฉะนั้น หน้าที่ของพ่อแม่คือการคอยให้นมและกล่อมให้เขาเข้านอน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการพักผ่อนมากที่สุด

วัยทารก ตั้งแต่ 4 – 12 เดือน

หลังจากผ่านพ้น 3 เดือนแรกที่ทารกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนตลอดทั้งวัน นาฬิกาชีวิตของเขาจะเริ่มปรับตัวได้ สามารถแยกออกระหว่างกลางวัน-กลางคืน โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการนอนของทารกวัยนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12 – 16 ชม./วัน

ซึ่งยังเป็นวัยที่พ่อแม่ต้องคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดให้เขาสามารถพักผ่อนได้เพียงพอโดยปราศจากการรบกวน

วัยเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1 – 2 ปี

หลังจากที่เริ่มโตขึ้นและสามารถเล่นสนุกกับสภาพแวดล้อมรอบตัว เด็กวัยนี้กำลังเริ่มซนและใช้พลังงานค่อนข้างมากในระหว่างวัน จึงมีการงีบหลักเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะหลังจากการกินอาหารหรือเล่นสนุกมาเหนื่อย ๆ นอกจากนั้น

ในยามค่ำคืนยังนอนหลับยาวนานมากขึ้น โดยเด็กวัยนี้ควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 11 – 14 ชม./วัน

วัยก่อนเข้าอนุบาล ตั้งแต่ 3 – 5 ปี

เด็กในวัยนี้นั้นเริ่มโตมากขึ้นและสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง ถือว่าเป็นเด็กในวัยที่เริ่มซนและท้าทายพ่อแม่มากทีเดียว ฉะนั้น หากมีกิจกรรมให้เขาทำอย่างการเล่นเกม ดูโทรทัศน์ หรือเล่นสนุกอย่างอื่นจะทำให้เขาเริ่มนอนดึกขึ้นกว่าปกติ

จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องส่งลูกเข้านอนให้สามารถนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 10 – 13 ชม./วัน

วัยเรียน ตั้งแต่ 6 – 12 ปี

หลังจากที่เริ่มเข้าโรงเรียน มีเพื่อนฝูง และกิจกรรมมากมาย รวมทั้งการบ้านและการเรียนพิเศษต่าง ๆ อาจจะทำให้เด็กในวัยนี้เริ่มมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนน้อยลง โดยเฉพาะอาจจะไม่มีเวลาในการงีบระหว่างวันอีกแล้ว เขาจึงนอนหลับในเวลากลางคืนยาวนานมากยิ่งขึ้น

ซึ่งพ่อแม่ควรดูแลให้เขามีเวลาในการพักผ่อนอย่างน้อย 9 – 12 ชั่วโมงขึ้นไป เพราะเด็กในวัยนี้อาจมีกิจกรรมอย่างอื่นทำในเวลากลางคืน เช่น การเล่นเกม การพูดคุยกับเพื่อนจนดึกดื่นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพและการเติบโตได้

วัยรุ่น 13 – 18 ปี

เป็นวัยที่เด็กกำลังก้าวข้ามพ้นวัยไปสู่วัยรุ่นทำให้เด็กในวัยนี้นั้นเริ่มมีเวลาในการนอนหลับตอนกลางคืนน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่จากการเรียน การเริ่มมีแฟน กิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

หลายคนอาจเป็นนักกีฬาหรือเริ่มทำงานเสริมเพื่อหารายได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพักผ่อนได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อสุขภาพที่ดี วัยรุ่นควรพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย 8 – 10 ชม./วัน โดยเฉพาะใครที่อยากจะเพิ่มส่วนสูง ช่วงวัยนี้ร่างกายยังไม่หยุดเติบโต ฉะนั้น จึงควรนอนให้พอเพื่อให้ร่างกายสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่

วัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ด้วยหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ และกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เวลาในการพักผ่อนน้อยลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว วัยผู้ใหญ่ควรมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 8 ชม./วันขึ้นไป

เพื่อรักษาสมดุลในร่างกาย เพราะการนอนดึกหรือนอนไม่เพียงพอในวัยนี้นั้นอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเครียด และโรคหัวใจ

การนอนหลับให้เพียงพอนั้นสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยในแต่ละช่วงวัยนั้น ร่างกายต้องการการพักผ่อนแตกต่างกันไปตามสรีระร่างกายที่เติบโตมากขึ้น

ดังนั้น การเลือกนอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยจึงเป็นการรักษาสมดุลในร่างกายได้ดีที่สุด และนั่นก็นำไปสู่การมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีด้วยเช่นกัน