กายภาพบำบัดกับภาวะปวดคอ

ภาวะปวดคอเป็นอาการที่พบได้บ่อย รองลงมาจากอาการปวดหลัง เนื่องจากคออวัยวะที่บอบบาง และต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา

สาเหตุของอาการปวดคอ อาจจะมาจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอเช่น

1. จากการบาดเจ็บเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกจากที่สูง

2. ภาวะข้อเสื่อมทำให้มีหินปูนเกาะที่กระดูกต้นคอและอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเส้นประสาทคอเป็นผลทำให้เกิดอาการปวดร้าวขาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วย

3. จากการอักเสบติดเชื้อและเนื้องอก

4. จากท่าทางของคอที่ไม่ถูกต้องเช่นอยู่ในท่าก้มหรือเงยคอเป็นระยะเวลานาน

5. ความเครียดหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ

ท่าการทำกายภาพบำบัด บริหารคอ

ก้มหน้า ใช้มือประสานกันที่หน้าผาก ออกแรงต้านกับแรงที่พยายามจะก้มหน้า

 

เงยหน้า ใช้มือประสานกันที่บริเวรท้ายทอย ออกแรงต้านกับแรงที่พยายามจะเงยหน้า

 

เอียงคอขวาและซ้าย

ใช้มือขวาวางทางด้านข้างของศีรษะออกแรงต้านกับแรงที่พยายามจะเอียงคอมาทางขวา ทำสลับกันโดยใช้มือซ้ายต้านการเอียงคอมาทางซ้าย

 

หันหน้าขวาและซ้าย

ใช้มือขวาวางบริเวณแก้มด้านขวา ออกแรงต้านกับแรงที่พยายามจะหันหน้ามาทางขวา ทำสลับกันโดยใช้มือซ้ายต้านหันหน้ามาทางซ้าย

 

การยือกล้ามเนื้อคอ

กล้ามเนื้อคอและบ่าด้านซ้าย

ใช้มือขวาโอบจับศีรษะทางด้านซ้าย แล้วดึงศีรษะเอียงมาทางขวา

กล้ามเนื้อคอและบ่าด้านขวา

ใช้มือขวาโอบจับศีรษะทางด้านขวา แล้วดึงศีรษะเอียงมาทางซ้าย

 

กล้ามเนื้อหันหน้าด้านซ้าย

ใช้มือขวาบริเวณคางทางด้านซ้าย แล้วดึงหน้ามาทางขวา

กล้ามเนื้อหันหน้าด้านขวา

ใช้มือขวาบริเวณคางทางด้านขวา แล้วดึงหน้ามาทางซ้าย

 

กล้ามคอด้านหลัง

ใช้มือประสานกันบริเวณท้ายทอย แล้วดึงศีรษะลงในท่าก้ม

แต่ละท่าทำค้างไว้ 10 วินาที จำนวน 10 ครั้ง วันละ 3 รอบ

 

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขอาการปวดคอ

-ทำจิตใจให้สดชื่น อย่าให้เกิดความเครียดเป็นเวลานาน

-นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

-พักการใช้คอในกรณีที่มีอาการปวดคออย่างเฉียบพลัน และใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่มีอาการปวด เช้าเย็นครั้งละ 15 ถึง 20 นาที

– ส่วนในกรณีที่มีอาการปวดคอเรื้อรังให้ประคบด้วยความร้อนเช้าเย็นครั้งละ 15 ถึง 20 นาที

-รักษาท่าทางให้ถูกต้องในขณะทำงาน คืออย่าให้อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆควรมีการเปลี่ยนท่าทางเป็นระยะๆ

-หมั่นบริหารคออย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและให้คอเคลื่อนไหวได้ดี