บล็อกสุขภาพ สาระเพื่อสุขภาพและชีวิต

Green

ปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อการเกษตร และการปลูกต้นไม้

มูลไส้เดือน ปุ๋ยธรรมชาติ เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียกได้ว่าเป็นปุ๋ยสารพัดประโยชน์ ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปุ๋ยมูลไส้เดือนกันให้มากขึ้น ไปดูกันว่ามูลไส้เดือน คืออะไร มีวิธีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนอย่างไร และประโยชน์ของมูลไส้เดือนปุ๋ยธรรมชาติที่ว่านี้ใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วก็ตามไปดูพร้อมๆ กันเลย

ปุ๋ยมูลไส้เดือน คืออะไร

ปุ๋ยมูลไส้เดือน เกิดจากเศษซาก หรืออินทรียวัตถุต่างๆ รวมถึงจุลินทรีย์และดินที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป จากนั้นผ่านกระบวนการย่อยอาหาร สลายอินทรียวัตถุเกิดขึ้นภายในลำไส้ของไส้เดือน ก่อนถูกขับถ่ายออกมาทางรูทวาร

มูลที่ได้มานี้มีลักษณะเป็นเศษอินทรีย์วัตถุที่ไส้เดือนกินเข้าไป แล้วขับถ่ายออกมาเป็นเม็ดสีดำหรือสีน้ำตาล มีความพรุน โปร่งเบา จุความชื้นสูง สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี อุดมไปด้วยธาตุอาหารต่างๆ นานาอยู่ในรูปที่พืชหรือต้นไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในปริมาณสูง

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน

การเลี้ยงไส้เดือนดิน โดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ เลี้ยงในบ่อซีเมนต์และเลี้ยงในกะละมัง สำหรับวิธีการเลี้ยงมีดังต่อไปนี้

1.เลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
– ไส้เดือนดิน 2 กิโลกรัม/บ่อ
– บ่อซีเมนต์ทรงกลม กว้างประมาณ 80-100 เซนติเมตร
– มูลวัวหรือมูลควายประมาณ 1 กระสอบ/บ่อ

ขั้นตอนการเลี้ยง

– นำมูลวัวหรือมูลควายลงไปในบ่อซีเมนต์ จากนั้นให้หมั่นลดน้ำเรื่อยๆ เป็นเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อล้างแก๊ส รวมถึงทำให้ความร้อนเย็นลง
– ต่อมาให้นำไส้เดือนดินลงไปในบ่อซีเมนต์ ไม่ต้องใช้ดินกลบหรือฝังเพราะไส้เดือนจะไชลงดินไปเองตามสัญชาตญาณ
– ทำการรดน้ำ เพื่อให้ความชื้อ 3-4 วัน รดน้ำ 1 ครั้ง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ได้ในลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามการเลี้ยงไส้เดือนดิน ควรเลี้ยงในพื้นที่โล่ง โปร่ง มีอากาศถ่ายเทหรือมีแสงแดดรำไร นอกจากนั้นจะต้องระวังน้ำขังด้วย เพราะอาจทำให้ไส้เดือนดินขาดอากาศนั่นเอง สำหรับการให้อาหาร ซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าไส้เดือนดินที่นิยมเลี้ยงไว้ เพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ในประเทศไทยโดยหลักๆ แล้วจะมี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ แอฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์ , ไทเกอร์ วอร์ม และขี้ตาแร่ โดยเฉพาะสายพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ คลอเลอร์ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และอาหารหลักของไส้เดือนก็คือมูลวัว หรือมูลควาย นอกจากนั้นเรายังสามารถให้อาหารเสริมอื่นๆ ได้ เช่น เศษอาหารต่างๆ และเศษพืช เป็นต้น

2.เลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง

การเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง มูลปุ๋ยไส้เดือนที่ได้อาจไม่เยอะเท่าการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ แต่ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการปุ๋ยมูลไส้เดือนเยอะ ตลอดจนมีพื้นที่ในการเลี้ยงแบบจำกัด

เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
– ไส้เดือนดินประมาณ 3-4 ขีด/กะละมัง
– มูลวัวหรือมูลควาย
– กากมะพร้าวสับละเอียด

ขั้นตอนการเลี้ยง

– ขั้นตอนเรกทำการเจาะรูเล็กๆ ให้ทั่วกะละมัง เพื่อถ่ายเทน้ำให้ไหลออกสะดวก ป้องกันน้ำขัง
– ใส่มูลวัวหรือมูลควายลงไปในกะละมังประมาณครึ่งกะละมัง จากนั้นรดน้ำให้เปียกชุ่มประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนและล้างแก๊ส
– ผสมกากมะพร้าวเข้ากับมูลวัวหรือมูลควาย ในอัตราส่วน 30 : 70
– ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน
– ใส่ไส้เดือนดินลงไปในกะละมัง ไม่ต้องกลับหรือฝังเพราะไส้เดือนจะไชลงไปในดินเอง จากนั้นนำกะละมังไปไว้ในโรงเรือน ทำการรดน้ำ เพื่อให้ความชื้อ 3-4 วัน รดน้ำ 1 ครั้ง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ได้ในลำดับต่อไป

ประโยชน์และวิธีการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน

– ผลไม้ : อาทิเช่น ต้นส้มโอ มะม่วง ลำไย ชมพู่ เงาะ ฯลฯ ในกรณีที่ขนาดต้นไม้เล็กกว่า 1-5 เมตร ให้พรวนดินบริเวณรอบๆ ต้นไม้ จากนั้นโรยปุ๋ยมูลไส้เดือนบริเวณโคนต้น อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้นไม้หนึ่งต้น และใส่ทุกๆ 4 เดือน แต่ถ้าต้นมีขนาดสูงมากกว่า 5 เมตร แนะนำให้ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงบริเวณโคนต้น อัตรา 5-15 กิโลกรัม/ต้นไม้หนึ่งต้น ใส่ทุกๆ 4 เดือนเช่นเดียวกัน รับรองว่าต้องได้ผลผลิตดีหรือได้ผลผลิตในปริมาณมากอย่างแน่นอน

– ไม้ประดับ : อาทิเช่น กุหลาบ ดาวเรือง มะลิ ฯลฯ หากปลูกในกระถาง ให้นำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาโรยบริเวณรอบๆ โคนต้น อัตรา 200-300 กรัม/หนึ่งต้น ทุกๆ 7-15 วัน แต่ในกรณีที่ปลูกในแปลง ให้นำปุ๋ยมูลไส้เดือนโรยลงบนหน้าดินหรือผสมกับดินปลูก อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม/ตารางเมตร จากนั้นคลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว เพื่อให้ไม้ดอก ไม้ประดับ งอกงามและเจริญเติบโตดี มีดอกที่สมบูรณ์

– ผัก : อาทิเช่น ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักกาด ถั่วฝักยาว หอม ผักชี แตงกวา ฯลฯ ในกรณีที่ปลูกในแปลง ให้นำปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมกับดินปลูกหรือโรยบริเวณหน้าดิน อัตรา 1.5-2 กิโลกรัม/ตารางเมตร คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าว หมั่นรดน้ำทุกสัปดาห์ ถ้าจะให้ดีแนะนำให้รดน้ำด้วยน้ำหมักไส้เดือนเจือจาง รับรองว่าได้ผลผลิตเยอะ พืชผักเจริญเติบโตดีแน่นอน

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ปุ๋ยมูลไส้เดือนกับการเกษตร เป็นอย่างไรกันบาง เห็นไหมว่ามูลไส้เดือนมีประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆ ใช้เป็นปุ๋ยต้นไม้ ไม้ผล ไม้ประดับหรือใช้เป็นปุ๋ยผักก็ได้ ช่วยให้ได้ผลผลิตดี พืชผักเจริญเติบโตงอกงาม เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยก่อนที่เจ๋งสุดๆ ไปเลย

สามารถติดต่อสอบถาม สั่งซื้อได้มูลไส้เดือนเพื่อการเกษตรได้ที่ ร้านเจริญผล หรือโทร 098-7824635